CV Joep Choy

Joep Choy is auteur, organisatieadviseur, psycholoog en psychotherapeut. Joep begon op het Vondelgymnasium. Na 4 jaar stapte hij over naar de 2e HBS-A, 200 meter verder op aan de Jozef Isräelskade. Vlak voor het eindexamen verliet hij deze school om als beroepsmuzikant (saxofoon en dwarsfluit) in de band van Linda van Dijck (nu toneelspeelster en destijds zangeres) te gaan spelen. Daarna ging hij werken in één van de zaken van zijn vader. Een loopbaan als ‘zoon van de baas’ zag hij niet zitten en daarom behaalde hij het staatsexamen HBS-A. Vervolgens voltooide hij in 5 jaar de studie psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en volgde hij postdoctorale opleidingen in management, psychotherapie en systeemtherapie o.a. in Engeland en de U.S.A. Joep is getrouwd met Dorris Cohen die hij op de 2e HBS-A leerde kennen. Zij hebben twee zonen en twee kleindochters.

Joep heeft zich na zijn studie psychologie in 1976 bekwaamd in de relatie- en gezinstherapie en is tot op heden nog steeds opleider in dit vak. Hij ‘verzeilde’ vrij snel in het management. Van 1978 tot 1983 was hij hoofd van een Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) in Haarlem en van 1983 tot 1998 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Triversum (voorheen Trulpenburg-Amstellaa, een Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Ziekenhuis te Alkmaar. In deze functie realiseerde hij twee fusies, was hij mede-oprichter van de Bascule in Amsterdam, leidde hij vele samenwerkingsprojecten gericht op zorgvernieuwing en was hij bouwheer van een omvangrijk nieuwbouwtraject. Hij bekleedde als voorzitter vele (landelijke) bestuurs- en commissarisfuncties in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Van 1997 tot medio 2003 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie, van welke vereniging hij in 2005 lid van verdienste werd.

In januari 1999 richtte Joep het Nederlands Instituut voor Systeemtherapie en Opleiding Nisto) op en Choy consultants BV. Vanuit deze twee bedrijven treedt hij op als opleider, adviseur, coach, trainer en mediator en begeleidt hij fusie- en overnameprojecten, alsmede grote en kleinere organisatieveranderingstrajecten. Hij is specialist in de begeleiding van familiebedrijven en expert in het genereren van oplossingen van samenwerkingsconflicten in directie- en managementteams, multidisciplinaire teams van professionals en maatschappen van service professionals en medisch specialisten.
  • Sinds 1980 is Joep bezig met de toepassing van systeemtheoretische interventies in organisaties gericht op leiderschap, samenwerking, organisatieontwikkeling. Over dit onderwerp heeft hij presentaties gegeven bij o.a. Berenschot, BoerCroon, Elsevier Consultants, GITP, LTP, KLM, ShinEtsu, Ordina, Price Waterhouse Coopers, Deloitte, RABO, Schouten & Nelissen, Twijnstra & Gudde, United Services Group, NS, ProRail, de ministeries van VWS, LNV, V&W, SZW en EZ, de Algemene Rekenkamer, de Algemene Bestuursdienst, de F.N.V. en de UWV, de Filmacademie, Het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Stedelijk Museum.
  • Joep is gastdocent (geweest) bij de Universtiteiten van Rotterdam, Tilburg, Groningen en Maastticht en bij diverse opleidingsinstituten (o.a. De Baak, Sioo, RINO Noord Holland, Instituut Mediation Familierecht Opleidingen) en hij is als kerndocent van “Intercoach” betrokken bij coachingsopleidingen voor secretarissen-generaal, directeuren-generaal en directeuren van ministeries. Hij presenteert het onderdeel “persoonlijke effectiviteit” in Master Classes voor ziekenhuis- en zorgdirecteuren van de Erasmus Universtiteit (BMG) en TIASS Business School (Tranzo). Onder de titel “De organisatie als systeem”, geeft hij in samenwerking met Van Ierschot BV jaarlijks meerdere masterclasses voor managers, adviseurs, trainers en coaches over de toepassing van de systeemtheorie en het constructivisme. Hij treedt op in specialistische opleidingen op het gebied van conflictbemiddeling en mediation voor advocaten (VFAS, IFM) en mediators (o.a. NIP).
  • Hij beschikt over ruime en brede kennis van de zorgsector. In ruim 150 ziekenhuis- en zorgorganisaties heeft hij opgetreden als adviseur, begeleider, coach en/of conflictbemiddelaar van raden van toezicht/commissarissen, raden van bestuur en stafbesturen op het gebied van leiderschap, samenwerking, management development en corporate governance.
  • Binnen ziekenhuizen is hij in 76 maatschappen/vakgroepen van medisch specialisten betrokken geweest bij de oplossing van samenwerkings- en fusievraagstukken.
  • Hij beschikt daarnaast over ruime ervaring als coach en conflictbemiddelaar in maatschappen van advocaten en financiële- en organisatieadviseurs, in verenigingen en in tal van multidisciplinaire teams van uiteenlopende organisaties.
Joep Choy heeft ruim 80 artikelen en hoofdstukken in boeken, alsmede acht boeken gepubliceerd. Zijn Boek “De Vraag op het Antwoord” werd genomineerd als boek van het jaar 2005 door de vakjury van de Orde van Organisatieadviseurs. Onlangs verscheen hiervan de 9e druk. Recentelijk publiceerde hij samen met Professor Dr. Jan Moen het boekje de Bovenkamer (2014) over het coachen van bestuurders in de zorgsector. Joep Choy heeft vele lezingen, seminars en workshops gehouden op (inter)nationale congressen (o.a. in België, Engeland, de Nederlandse Antillen en de U.S.A.) en hij is een veelgevraagde gespreksleider voor conferenties en forumdiscussies.

Als partner van NISTO opleidingen BV is hij actief als relatie- en gezinstherapeut en echtscheidingsbemiddelaar, treedt hij als docent op in postdoctorale opleidingen en master classes in binnen- en buitenland en ontwikkelt hij methodieken op het gebied van de systeemtherapie, jeugdzorg en echtscheidingsbemiddeling. In vijf boeken beschreef hij systemische interventies voor de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, de gezinsdagbehandeling, de pleegzorg en de aanpak van huiselijk geweld:
- 'Moetwillige hulverlening' samen met Steven Pont en Theo Doreleijers (2003)
- 'Gezin Gezien' (redactie) samen met Annemarie Gerritsen en Brechje Kuipers (2005)
- 'Gezin in perspectief' samen met Emily Sprokkereef (2008)
- 'Kiezen voor kinderen' samen met Ellen Schulze (2009)
- 'Kracht van verbinden' samen met Matthieu Goedhart (2011)

Sinds de zomer 2017 is Joep grotendeels met pensioen en woont hij de helft van het jaar in Zuid Frankrijk. Vanuit zijn huis in Nederland is hij nu nog ongeveer een dag per week werkzaam als adviseur, coach, mediator en relatie-gezinstherapeut.

Geen opmerkingen: