zondag 20 oktober 2013

Wat statistiek


De site waarop Oom Joost's weblog draait, levert automatisch allerlei statistieken over het bezoek aan de weblog. Hierbij een paar resultaten van de laatste maand. Daaruit blijkt deze weblog sinds 21 september in totaal 485x "bezocht" te zijn. 
Aantal bezoekers per dag gedurende de laatste maand 
De bezoekerspiek op 10 oktober kan verklaard worden als gevolg van een die dag door de reüniecommissie verstuurde mail. Maar wat de aanleiding is geweest voor de recente piek op vrijdag 18 oktober is een beetje raadselachtig.
Er is ook een interessant overzicht uit welke landen de bezoekers afkomstig waren.


Frans Boom had daar al een fraai spionagescenario aan gekoppeld, waarin ook de NSA een rol speelde, gezien die 103 US pageviews. Maar voorlopig houd ik het er toch maar op dat Vondelianen over de hele wereld verspreid zijn geraakt (of daar met vakantie gaan).

Geen opmerkingen: