zondag 27 oktober 2013

Vondel in de Wikipedia

In de Nederlandse Wikipedia blijkt het Vondelgymnasium maar driemaal genoemd te worden, eenmaal aan elkaar geschreven en tweemaal met (ten onrechte) een spatie in de naam.
In het Wikipedia-lemma over het Barlaeusgymnasium staat over het Vondel alleen:
"Aan het eind van de jaren '50 zag de gemeente de noodzaak in van nog een extra gymnasium, dat het Vondel Gymnasium zou worden. Tien jaar later werd deze school echter samengevoegd met het Barlaeus. Hierdoor was ook een renovatie noodzakelijk."
Vooral het beeld dat die laatste zin oproept, vind ik wel vermakelijk.


In het lemma over Hans van den Bergh vinden we in de paragraaf "Levensloop" de terechte constatering "Van 1957 tot 1969 was hij leraar Frans en Nederlands in Amsterdam, o.a. aan het Vondelgymnasium."
In het algemene "Gymnasium"-lemma komt het Vondel voor in het rijtje van achttien "Niet meer bestaande categoriale gymnasia".
Dat is eigenlijk nogal mager voor zo'n opmerkelijke school. In de tekst over het Barlaeus blijkt aan de woorden "Vondel gymnasium" wel al een link vast te zitten, maar die verwijst naar een (nog) niet bestaande Wikipedia-pagina. Wie voelt zich geroepen om die pagina eens aan te maken? Geen opmerkingen: