woensdag 30 oktober 2013

Hoe elitair is het Vondelgymnasium?

[Bijdrage van Frans Piccardt, ook scheidsrechter bij onze basketbalwedstrijd]

De redevoering over bovengenoemde vraag heeft mij indertijd al een beetje verbaasd op enige aspecten – maar een discussie dien aangaand gaat mij te ver, om niet te zeggen: “daar sta ik boven”. Wel valt mij nu bij de organisatie van de a.s. reünie enig gebrek aan elitair gedrag op. Er wordt een basketbalwedstrijd georganiseerd die vanzelfsprekend op hoog niveau staat; die horizontale ringen waar de bal door gegooid moet worden, hangen nu eenmaal op zekere hoogte. Maar toch.
In onze Vondel-tijd waren tennis, hockey, skiën en zeker golf sporten die niet voor iedereen direct bereikbaar waren, ofwel waar niet aan werd gedacht. Cricket laat ik hier natuurlijk buiten beschouwing, ook al was Onno R. daarvan de enige (?) beoefenaar. Inmiddels is alles verschoven cq genivelleerd. Ook al moest in de jaren ’60 alles kunnen, pas 50 jaar daarna kan je zonder daarop aangekeken te worden, melden dat je golf speelt. Terwijl bij die sport de horizontale cirkel waar de bal doorheen moet gaan, zich op een bedenkelijk niveau bevindt. En toch.
Een basketbalwedstrijd is overzichtelijk: hij duurt een bepaalde tijd en dan kan iedereen douchen. Je spreekt elkaar soms wel even, bij een time out of een overtreding, maar daar blijft het bij. Een golfontmoeting is veelal beperkt tot 4 personen die zo’n 4 uur op elkaar zijn aangewezen. Na afloop is er echter nog geruime tijd om ook met anderen bomen op te zetten die men eerder probeerde te vermijden.
Kortom; zijn er golfspelers die wel eens gezamenlijk (in het voorjaar) een rondje willen lopen? Laten we daar 9 november dan iets over afspreken.

Tot dan,
Frans Piccardt
(8 jaar Vondel)
(handicap rond 23)
(ex-basketbal scheidsrechter)

Geen opmerkingen: