dinsdag 26 november 2013

22-11-1963

Er bleken in elk geval twee Vondelianen te zijn met iets meer herinneringen aan 50 jaar geleden dan jullie webredacteur.

Ellie Hollaar liet weten:
"Ook ik kan me niets persoonlijks van die dag herinneren. Maar een paar (?) dagen later ben ik met een groep van de klas bij de Kennedyherdenking op de Dam geweest.
Ik ga er van uit, dat het door school georganiseerd (vrij van lessen ?) en aangemoedigd is."

Frans Boom had iets preciezere herinneringen over het wat en wanneer van die herdenking. Hij meldde:
"Op de bewuste vrijdagavond was ik thuis, ik herinner me alleen dat er eerst een bericht was (op de radio natuurlijk) over het neerschieten en later over Kennedy's dood. Dat was, denk ik, de eerste keer dat ik een wereldwijde schok zelf ervoer. De foto van de eed van de nieuwe president Johnson in het vliegtuig staat me ook nog bij.
Zaterdagochtend hadden we les, maar als ik me goed herinner verviel het vierde uur (11.15-12.10) zodat we naar de herdenking op de Dam konden gaan. Die werd genoemd in één van de televisieuitzendingen van de afgelopen dagen, dan komt er van alles weer boven. Hoe ondoorgrondelijk is het menselijke brein, ik weet nog dat rector Bent achter me stond."

Frans had bij zijn herinnering - Johnson's eedaflegging - ook bijgaande pagina uit De Telegraaf (oeps) meegeleverd.
Overigens opmerkelijk (maar rekenkundig te bewijzen, nietwaar Ed) dat 22 en 23 november 50 jaar geleden ook op vrijdag en zaterdag vielen, net als dit jaar.

Geen opmerkingen: