zondag 20 januari 2008

Bewogen beweging revisited

Deze bejaarde Vondeliaan heeft onlangs zijn vrij-reizen-kaartje opgemaakt met een tochtje naar Rotterdam, om in De Kunsthal de Tinguely-tentoonstelling te bezoeken.

Tussen al het oorverdovend knarsen en stampen van de bewegende constructies, werd ook aandacht geschonken aan de aanwezigheid van Tinguely op de tentoonstelling "Bewogen Beweging" in 1961 in het Stedelijk Museum. Dat bracht meteen een vage herinnering boven aan een oude aflevering van Verselolque. Een wat onbestemd oranjeachtige omslag met grof gerasterde foto van een drom mensen voor de ingang van het Stedelijk.Het bleek een nummer waaraan toenmalig redactrice Geer(tje) Wolf slechte herinneringen had overgehouden. Om zakelijk-financiële redenen (?) scheen de drukker er ook stukken in te hebben verwerkt die niet van de redactie afkomstig waren. De schrik van elke principiële redacteur. Het nummer nog eens doorbladerend, bleek er wel meer op aan te merken. Zo had een speelse opmaker een aantal artikelen in stukjes verknipt en die stukken tekst tussen andere artikelen door, naar willekeur over de bladspiegel van opvolgende pagina’s verstrooid. Dat gold ook voor het artikel van Henk van Laatum over “Bewogen Beweging” en de daarbij afgedrukte foto’s (naar cliché’s van het Algemeen Handelsblad). Ik kon me dat stuk absoluut niet herinneren en het koste me nu de grootste moeite om de juiste onderdelen in de goede volgorde door te lezen. Maar dat was alleszins de moeite waard. Wat een leuk stuk!Om het aan de vergetelheid te ontrukken heb ik het gescand; om het lezen ervan te vereenvoudigen heb ik de onderdelen ook weer overzichtelijk achter elkaar geplakt. Overigens aardig te zien dat dit nog echt zetwerk was, waarbij losse regels per ongeluk op een verkeerde plek in de tekst terecht konden komen. Met de komst van de geheel digitale opmaaksystemen komen we dat soort puzzeltjes ook in kranten al jaren niet meer tegen. Op gevaar af van geschiedvervalsing beschuldigd te worden, heb ik ook die ene regel in Henk van Laatum’s stuk maar weer netjes op zijn plaats geplakt. Zetfouten - in dit nummer ook meer dan ik me van enig ander nummer van Verselolque kan herinneren - heb ik laten staan, om toch iets origineels over te laten. Iedereen veel leesplezier.
<lees verder>

Eric Sieverts