dinsdag 28 november 2017

Deversorium met Joke Bosch

11 november waren weer 40 Vondelianen naar Café Batavia gekomen. Ondanks een onderbreking van bijna 2 jaar, waren stemming en gezelligheid weer als van ouds. Bijzonder was ook het verhaal van Joke te horen. Een mooi mengsel van haar eigen levensloop en haar zeer uitgesproken ideeën over leidinggeven. Dat leven was ondanks - of misschien juist wel dankzij - het ontbreken van een Vondeldiploma, bijzonder afwisselend en interessant geweest. Maar een constante daarin was haar echtgenoot geweest; de middag begon dan ook met een bos bloemen ter ere van haar 50-jarig huwelijk, nog maar net een dag tevoren. En dan meteen al weer bij ons actief ....
Waar het over het leiding geven ging, lag de nadruk vooral op de meer vrouwlijke manieren daarvan, die in alle fases van haar leven wel aan de orde kwamen. En dat meer vrouwlijk leidinggeven is zeker ook voor mannen weggelegd.
Aan het slot van Joke's verhaal bestond uiteraard de gelegenheid een exemplaar van haar boek "De fluit en de duit" aan te schaffen
Voor het eerst was in het huiskamerachtige zaaltje van Café Batavia dit keer ook een beamer aanwezig om het verhaal nog wat meer visuele achtergrond te geven. De deversoria worden steeds echter....Opmerkelijk ook dat, naast een kern van vaste bezoekers, elke keer wel weer een paar nieuwe oude Vondelianen de weg naar de Prins Hendrikkade weten te vinden. Voor wie er dit keer toevallig niet bij kon zijn, laten bijgaande foto's nog eens extra voelen wat ze gemist hebben. En voor wie niet eerder kwam, vormen ze misschien een aanmoediging om de volgende keer ook eens te komen. Want zo'n volgende keer komt binnenkort zeker weer. Zo hopen we dat over niet al te lange tijd de oorspronkelijke lezing van Joep Choy alsnog doorgang zal kunnen vinden. Houdt de aankondigingen van Oom Joost in de gaten.
Valete


vrijdag 17 november 2017

Hans van den Bergh-lezing


Van Thomas van den Bergh, de zoon van Hans en Renée, ontving Oom Joost een bericht over de komende Hans van den Bergh-lezing:

Als jullie zondagmiddag 3 december nog niks te doen hebben? Moe van het Sint-inkopen doen, en behoefte aan wat intellectuele prikkeling? Kom dan naar de OBA, alwaar Hedy d'Ancona de vierde Hans van den Bergh-lezing zal houden. Meer info en kaarten bestellen kan hier:
www.oba.nl/berghlezing.html

Met republikeinse groeten,

Thomas


Graag in jullie aandacht aanbevolen.

Oom Joost

dinsdag 31 oktober 2017

Joke Bosch doorbreekt de topvrouwtaboes

Zowel de "duit" als de "fluit" (ja, in die betekenis) uit de titel van het boek van Joke Bosch (nu Joke Storm) zijn de laatste tijd weer meer dan ooit in het - niet zo positieve - nieuws. In deze tijd van Trump en #MeToo een extra reden om aandacht aan Joke's boek te besteden.
Gelegenheid voor die aandacht zal er ook ruimschoots zijn op het Deversorium van 11 november. Joke zal daar optreden als vervanger van Joep Choy die om gezondheidsredenen verhinderd is. Plaats en tijd van het Deversorium blijven hetzelfde.

De samenvatting en de blurp van Joke's boek zullen we hier niet gaan parafraseren. Daarvoor kunnen we simpelweg verwijzen naar de folder van het boek en vooral naar Joke's website, waar uitgebreider wordt ingegaan op de achtergronden van haar boek over "vrouwelijker leidinggeven". Daar lezen we ook dat die "duit" en die "fluit" uit de titel ontleend zijn aan levenslessen van haar oma.

donderdag 31 augustus 2017

Nieuwe foto's

Oom Joost heeft weer nieuwe oude foto's ontvangen. Eerst stuurde Alfons de Weerdt een drietal klassefoto's. Een van de klas van zijn - intussen overleden - broer Peter en twee van de klas van Alfons zelf. Daarna ontvingen we van Reineke Reichling (Reina van Pallandt) nog een foto van een werkweek op Oud Poelgeest (bij Leiden), met daarop vier heren die "een onvergetelijke en onuitwisbare indruk" op haar gemaakt hadden en "nog altijd over [haar] schouder toe[kijken] op alles wat [zij doet]".
Omdat we op Oom Joost's website van de eerdere klassefoto's steeds jaartal en klas gereconstrueerd hebben, proberen we dat van deze nieuwe klassefoto's ook weer te doen. Van twee wist Alfons dat gelukkig; van de oudste - waarmee we hieronder beginnen - is dat een gok. Wie kan die gok bevestigen of corrigeren?

1961 - 1962 : 4b  (??)

1963 - 1964 : 4a

1966- 1967 :  6B  (op de kermis naast school)


Werkweek op Oud Poelgeest (1966?)

In onze fotoverzameling staan trouwens ook al enkele foto's van Oud Poelgeest die drie jaar eerder gemaakt zijn.

En .... uiteraard zijn we nog altijd geïnteresseerd in nog meer nieuwe oude foto's .......

woensdag 14 juni 2017

Diem vacuum habe -- Save the date !

Foto: Frans Boom
relaties  -  relaties  -  relaties  -  .....
Vondelianen,

Het is Oom Joost weer gelukt!
Op zaterdag 11 november is er weer een deversorium in het ons intussen welbekende
Café Batavia  aan de  Prins Hendrikkade 85  te Amsterdam
(t/o het Centraal Station, naast de Sint Nicolaaskerk).
Aanvang 15.00 uur

Spreker tijdens dit deversorium zal zijn Joep Choy met als thema
“De wondere wereld van relaties”.
Relaties: we praten, denken en fantaseren er over. Soms verlangen we er heel erg naar, soms zouden we er ook heel graag vanaf willen.
In dit deversorium gaat Joep in op relaties met de ander, met onszelf, met de wereld, met het leven, met de dood en met het VONDEL.

Na afloop, zo rond 18.00 uur, zal er weer een gezamenlijke maaltijd zijn in de vorm van een Surinaams buffet.
De kosten zullen € 25,00 p.p. bedragen.
Vanaf heden is intekenen voor deversorium en maaltijd weer mogelijk en gewenst.
Uiteraard naar mijn vertrouwde e-mailadres oomjoost@gmail.com
Er zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar en bij overtekening geldt de volgorde van inschrijving.

Tot zover deze voorlopige aankondiging, zodat iedereen de datum al in de agenda kan blokkeren. Nadere (achtergrond)informatie volgt.

Valete,

Jullie Oom Joost

woensdag 15 maart 2017

In memoriam voor Ed vanuit het Wiskundig Genootschap

In het tijdschrift van het Koninklijk Wiskundig Genootschap is ook een In Memoriam voor Ed de Moor verschenen. Het beeld van Ed dat vanuit zijn professionele kring geschetst wordt, willen we jullie niet onthouden. Lees het hier.