donderdag 5 december 2013

Adressen en privacy


Van diverse kanten kregen we de vraag of we een up-to-date overzicht van de ons bekende adressen van Vondelianen beschikbaar konden stellen. Dat willen we best, maar er zijn een paar redenen waarom het niet heel eenvoudig is om aan dat verzoek al onverwijld gehoor te geven.
  1. Lang niet iedereen heeft zijn gegevens op ons mooie webformulier ingevuld. Van sommigen hebben we dan ook alleen via-via een mailadres kunnen achterhalen, en hebben we daarnaast alleen een onbevestigd huisadres uit onze oude lijsten van zes (of meer) jaar geleden. We moeten dus nog gegevens uit verschillende lijsten samenvoegen en waar nodig gegevens op correctheid controleren. Dat lijkt voorlopig een mooi werkje voor de kerstvakantie.
  2. Een ander punt hierbij vormen de privacy-regels. Degenen die hun gegevens via het webformulier hebben doorgegeven, konden daarbij meteen aangeven of we hun gegevens openbaar mochten maken. Van degenen die bijvoorbeeld hun mailadres niet publiek wilden maken, moeten we die gegevens dus ook nog uitgommen. En van wie we geen webformulier ontvingen, hebben we helemaal geen officiële toestemming. Nu zullen we sowieso niet alle gegevens zo maar op internet zetten, maar de lijst per mail verspreiden. Alleen moeten we dan wel beslissen of we die lijst ongevraagd naar iedereen sturen of dat belangstellenden die expliciet moeten aanvragen.
In elk geval dus nog even geduld.

maandag 2 december 2013

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat ...

Ook Frans Boom heeft intussen zijn 82 foto's van de reünie nabewerkt. Het resultaat mag er wezen!
Kijk <hier> op ons overzicht van alle fotocollecties (tot nu toe ....). Of ga rechtstreeks naar de "slideshow" van de collectie van Frans op Picasaweb.