zondag 16 november 2014

De nieuwe Verselolque


De krantenjongen al langs zien komen?
De nieuwe Verselolque is uit!
De 56ste jaargang, aflevering 1.
Een prachtnummer van maar liefst 40 bladzijden. De drukpers draaide overuren. Die omvang haalden we 50 jaar geleden niet.
Vast een voorproefje? Hierbij een kleine greep uit de inhoud:
  • Pieter Jan Wolthers: Onze Man in het Oosten 
  • Diepe Gevoelens en Vrolijke Pret 
  • De bizarre lessen Duits van mijnheer Groeneweg 
  • Over Provo 
  • Is een Happening een kunstvorm? 
  • Eerherstel voor Johan de Witt
Maar je hoeft gelukkig niet op de krantenjongen te wachten, want de digitale editie is nog maar een muisklik verwijderd.

woensdag 8 oktober 2014

Deversorium nieuwe stijl meteen succes

Een kleine 40 Vondelianen verdrongen zich op 20 september in het kleine achterzaaltje van café Batavia om maar geen woord te missen van wat Pieter Jan Wolthers over Oekraïne te vertellen had. We leerden daaruit hoe de politieke en religieuze geschiedenis van dat gebied, zoals die al vanaf de 11de eeuw verlopen is, nu nog altijd doorwerkt in de moeizame verhoudingen tussen Rusland en Kiev - wie er ook maar aan de macht zijn. Intrigerend hoeveel Pieter Jan over die geschiedenis en oude controverses wist te vertellen.

Hieronder een paar foto's; enkele van tijdens de lezing en een paar vooraf of tijdens de nazit na de gezamenlijke maaltijd. We "taggen" hier niet. We laten het aan de lezers over te bedenken wie - behalve Pieter Jan dan - verder nog op deze foto's te zien zijn. Hopelijk vormen die een aansporing voor degenen die niet aanwezig waren (of konden zijn) zich een volgende keer ook aan te melden. Want dat is zeker na het succes van 20 september: over ongeveer een half jaar komt er een volgend deversorium. Wanneer precies, wie dan spreekt en wat diens onderwerp zal zijn, dat zal Oom Joost tijdig laten weten.
vrijdag 23 mei 2014

Nieuw nummer van Verselolque op komst

 

Na 50 jaar is weer een officiële redactie voor Verselolque - de papieren versie - aangetreden. Dat is eerder deze week al aan alle Vondelianen gemeld in een persoonlijke brief van Oom Joost zelf. Als hoofdredacteur is (opnieuw) Louis Plas aangesteld. Hij wordt geassisteerd door Desiree Lubbers als (gewoon) redacteur en Onno Rodbard als redacteur/vormgever. Daarmee ziet de toekomst van Verselolque er weer uiterst rooskleurig uit. Hoewel die toekomst natuurlijk vooral afhangt van de bijdragen waarvan we verwachten dat onze meer dan 250 correspondenten ze gaan insturen. Daarom ook hier nog eens een oproep voor bijdragen aan het eerstkomende nummer. Als ik de brief van Louis - pardon van Oom Joost - goed interpreteer, moet copij voor dat nummer uiterlijk begin september binnen zijn. Wat voor bijdragen verwacht worden? Lees daar Oom Joost's brief nog maar even op na. We kijken met belangstelling uit naar jullie bijdragen.zaterdag 17 mei 2014

Deversorium 20 september


Eerste Deversorium gepland! 

Zoals enkele weken geleden per e-mail werd aangekondigd zal de succesformule van het lang geleden zo geliefde Deversorium nieuw leven ingeblazen worden. Inmiddels staat voor het eerste Deversorium het een en ander vast en willen we daarover graag wat meer informatie geven.
Op zaterdag 20 september 2014 is het zover.
Het officiële gedeelte van dit Deversorium nieuwe stijl heeft als actueel thema:
“Oekraïne – speelbal tussen Oost en West?” 
ingeleid door onze oud-medeleerling mr Pieter Jan Wolthers.
Na zijn eindexamen op het Vondel (1967) en zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam, is Pieter Jan in de diplomatieke dienst terecht gekomen is. Zijn plaatsingen in het buitenland waren vrijwel steeds in Oost-Europa of op die regio gericht, met specialisatie op veiligheidsbeleid en Europese integratie. Uiteindelijk is hij in de periode 2009-2013, tot aan zijn pensionering, als ambassadeur voor Oekraïne (en Moldavië) in Kyiv gestationeerd geweest.
Met Pieter Jan is afgesproken dat het eerste gedeelte van zijn "spreekbeurt" het karakter van een lezing krijgt; in het tweede deel zal er vanzelfsprekend gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en tot discussie.
Plaats van handeling:
    Cafe Batavia1920
    Prins Hendrikkade 85
    Amsterdam
    tel.: 020-6234086
Op de site www.batavia1920.nl kun je je al wat oriënteren op de locatie. Het cafe ligt op een steenworp afstand van het Centraal Station, zodat het zowel voor Amsterdammers als voor bewoners van de buitengewesten uitstekend bereikbaar is. Er zijn vlakbij ook nog meerdere parkeergarages; maar de parkeertarieven daar zijn niet bepaald uitnodigend.

In het café hebben wij de beschikking over een zaaltje waar maximaal 40 Vondelianen de lezing/discussie en de gezamenlijke maaltijd kunnen bijwonen. Vanaf 15.30 uur is die zaal voor ons geopend en om 16.00 uur beginnen we met het officiële gedeelte.
We verwachten dat de gezamenlijke maaltijd rond 18.00 uur zal beginnen. Over het eten en de kosten zullen deelnemers t.z.t. nadere mededelingen ontvangen.
Het eten in café Batavia is goed en betaalbaar (zie ook hun site onder: MENU)
Om organisatorische redenen is het absoluut noodzakelijk, dat belangstellenden zich per email uiterlijk 1 week te voren aanmelden bij oomjoost@gmail.com .
Geef dan niet alleen aan dat je komt maar ook of je aan de MAALTIJD DEELNEEMT!!
Na de maaltijd is er voor een ieder natuurlijk gelegenheid om in het cafégedeelte nog van een verdere NAZIT gebruik te maken.

dinsdag 13 mei 2014

Meer oude foto's

Naar aanleiding van onze laatste reünie, ontvingen we van Hessel Boerboom nog een leuke selectie van acht gedigitaliseerde foto's van de eerste reünie, ook al weer oneindig lang geleden. Daarop herkennen we een heleboel oude bekenden die er daar nog heel jeugdig uitzien.
Zonder verder commentaar volgen de foto's hieronder.

zondag 20 april 2014

Deversoria resurrecta post annos L


Detail uit het jaarverslag van het Contubernium Vondelianum over het verenigingsjaar 1963-1964 
Wordt de fameuze Vondel deversoria - ondanks de verminderde belangstelling in 1964 - na 50 jaar weer nieuw leven ingeblazen? Lees ons voorstel en uitnodiging hieronder:

OOM JOOST GAAT DEVERSORIUM IN ERE HERSTELLEN!
ONZE REUNIE van 9 november j.l. heeft veel voornamelijk enthousiaste en positieve reacties losgemaakt. Niet alleen de organisatie werd alom geprezen,maar vooral het elkaar opnieuw kunnen ontmoeten werd door velen als een zeer waardevolle en aangename ervaring gezien. Moeten we daar nu weer vier of vijf jaar op wachten was een opmerking die door meerderen is gemaakt in de emails die wij ontvingen. Het antwoord op deze oorspronkelijk retorische vraag is inmiddels ook gevonden en luidt : "NEE."
Enkele leden van het reüniecomité dan wel andere illustere schoolgenoten zullen plaatsnemen in een werkgroepje,dat zich ten doel stelt 1 à 2 keer per jaar in een nader te bepalen Amsterdams etablissement het alom bekende verschijnsel DEVERSORIUM nieuw leven in te blazen.
De basisformule zou dan grofweg de volgende kunnen zijn:
Tijdens het tweede deel van de middag (15.30 uur) komen belangstellende oud-schoolgenoten bijeen en zal een oud-Vondeliaan een bepaald thema, waar hij/zij in de loop van zijn/haar (arbeidzaam) leven de nodige ervaring mee gehad heeft, voor de dan aanwezigen behandelen en presenteren. Gestreefd wordt daarbij natuurlijk ook naar een actieve inbreng van het publiek.
Vervolgens bestaat er gelegenheid om ter plekke van een eenvoudige doch voedzame maaltijd te genieten en bepaalt een ieder voor zich of na afloop nog van een nazit gebruik gemaakt gaat worden. De datum en de locatie zullen ruim van te voren (vier maanden ) worden vastgesteld en aangekondigd, zodat vrijwel iedereen die dat wil ook aanwezig kan zijn.
Aan een ieder die daarbij wil zijn wordt t.z.t. gevraagd zijn/haar komst tevoren te bevestigen. Als je ideeën hebt wie op de betrokken dag een presentatie over een bepaald onderwerp zou kunnen verzorgen - en dat kun jij natuurlijk ook zelf zijn!! - dan horen wij dat graag per omgaande van je op oomjoost@gmail.com.

Namens de werkgroep DEVERSORIUM 2014