woensdag 8 oktober 2014

Deversorium nieuwe stijl meteen succes

Een kleine 40 Vondelianen verdrongen zich op 20 september in het kleine achterzaaltje van café Batavia om maar geen woord te missen van wat Pieter Jan Wolthers over Oekraïne te vertellen had. We leerden daaruit hoe de politieke en religieuze geschiedenis van dat gebied, zoals die al vanaf de 11de eeuw verlopen is, nu nog altijd doorwerkt in de moeizame verhoudingen tussen Rusland en Kiev - wie er ook maar aan de macht zijn. Intrigerend hoeveel Pieter Jan over die geschiedenis en oude controverses wist te vertellen.

Hieronder een paar foto's; enkele van tijdens de lezing en een paar vooraf of tijdens de nazit na de gezamenlijke maaltijd. We "taggen" hier niet. We laten het aan de lezers over te bedenken wie - behalve Pieter Jan dan - verder nog op deze foto's te zien zijn. Hopelijk vormen die een aansporing voor degenen die niet aanwezig waren (of konden zijn) zich een volgende keer ook aan te melden. Want dat is zeker na het succes van 20 september: over ongeveer een half jaar komt er een volgend deversorium. Wanneer precies, wie dan spreekt en wat diens onderwerp zal zijn, dat zal Oom Joost tijdig laten weten.