dinsdag 29 mei 2018

In memoriam Attie van Paassen

Oom Joost heeft de droeve plicht jullie mee te delen dat weer een van de sleutelfiguren uit de beginjaren van het Vondel is weggevallen. Op 8 mei is Attie van Paassen op 85-jarige leeftijd overleden. Zij was de laatst overgeblevene van een kerngroepje van docenten en stafleden dat nog jaarlijks met een groepje oudleerlingen ging eten. Zeven jaar geleden heeft Frans Boom bij zo'n etentje bijgaande foto gemaakt.
Voor de latere jaargangen Vondelianen: Attie was de dochter van de toenmalige rector Van Paassen en de eerste jaren de secretaresse van het Vondel. Maar dat was eigenlijk een bijbaan want zij was in Engeland opgeleid als orthoptiste, een paramedisch beroep dat zich met oogafwijkingen bezig houdt. Zij had zich daarbij op de behandeling van kinderen gespecialiseerd. Die roeping heeft ze al snel weer helemaal gevolgd. Zelfs tot ver na haar pensioenleeftijd is ze nog met veel enthousiasme kinderen blijven behandelen.
Uit een In Memoriam van de International Orthoptic Association spreekt het internationale aanzien dat ze – misschien enigszins tot onze verrassing – bleek te genieten. Hieronder voegt Oom Joost dan ook graag een copietje van dit document toe. Helaas waren Oom Joost en getrouwen pas achteraf op de hoogte van het overlijden van Attie, zodat niemand van hen bij de begrafenis of de afscheidsbijeenkomst aanwezig heeft kunnen zijn.