donderdag 31 oktober 2013

Vivat hoc gymnasium

Op het programma voor 9 november staat ook het gezamenlijk zingen van het schoollied. Het is misschien een goed idee om dat thuis vast te oefenen, zodat we het tekst- en toonvast ten gehore kunnen brengen. Daartoe hier al vast de tekst en partituur.


Van het andere lied dat we ten gehore zullen brengen, het "Valete condiscipuli", kunnen we jullie de tekst wel al voorschotelen, maar tot op heden is de muziek helaas onvindbaar. Wie die muziek wel nog heeft, moet dat maar per omgaande aan Oom Joost melden.

woensdag 30 oktober 2013

Hoe elitair is het Vondelgymnasium?

[Bijdrage van Frans Piccardt, ook scheidsrechter bij onze basketbalwedstrijd]

De redevoering over bovengenoemde vraag heeft mij indertijd al een beetje verbaasd op enige aspecten – maar een discussie dien aangaand gaat mij te ver, om niet te zeggen: “daar sta ik boven”. Wel valt mij nu bij de organisatie van de a.s. reünie enig gebrek aan elitair gedrag op. Er wordt een basketbalwedstrijd georganiseerd die vanzelfsprekend op hoog niveau staat; die horizontale ringen waar de bal door gegooid moet worden, hangen nu eenmaal op zekere hoogte. Maar toch.
In onze Vondel-tijd waren tennis, hockey, skiën en zeker golf sporten die niet voor iedereen direct bereikbaar waren, ofwel waar niet aan werd gedacht. Cricket laat ik hier natuurlijk buiten beschouwing, ook al was Onno R. daarvan de enige (?) beoefenaar. Inmiddels is alles verschoven cq genivelleerd. Ook al moest in de jaren ’60 alles kunnen, pas 50 jaar daarna kan je zonder daarop aangekeken te worden, melden dat je golf speelt. Terwijl bij die sport de horizontale cirkel waar de bal doorheen moet gaan, zich op een bedenkelijk niveau bevindt. En toch.
Een basketbalwedstrijd is overzichtelijk: hij duurt een bepaalde tijd en dan kan iedereen douchen. Je spreekt elkaar soms wel even, bij een time out of een overtreding, maar daar blijft het bij. Een golfontmoeting is veelal beperkt tot 4 personen die zo’n 4 uur op elkaar zijn aangewezen. Na afloop is er echter nog geruime tijd om ook met anderen bomen op te zetten die men eerder probeerde te vermijden.
Kortom; zijn er golfspelers die wel eens gezamenlijk (in het voorjaar) een rondje willen lopen? Laten we daar 9 november dan iets over afspreken.

Tot dan,
Frans Piccardt
(8 jaar Vondel)
(handicap rond 23)
(ex-basketbal scheidsrechter)

zondag 27 oktober 2013

Vondel in de Wikipedia

In de Nederlandse Wikipedia blijkt het Vondelgymnasium maar driemaal genoemd te worden, eenmaal aan elkaar geschreven en tweemaal met (ten onrechte) een spatie in de naam.
In het Wikipedia-lemma over het Barlaeusgymnasium staat over het Vondel alleen:
"Aan het eind van de jaren '50 zag de gemeente de noodzaak in van nog een extra gymnasium, dat het Vondel Gymnasium zou worden. Tien jaar later werd deze school echter samengevoegd met het Barlaeus. Hierdoor was ook een renovatie noodzakelijk."
Vooral het beeld dat die laatste zin oproept, vind ik wel vermakelijk.


In het lemma over Hans van den Bergh vinden we in de paragraaf "Levensloop" de terechte constatering "Van 1957 tot 1969 was hij leraar Frans en Nederlands in Amsterdam, o.a. aan het Vondelgymnasium."
In het algemene "Gymnasium"-lemma komt het Vondel voor in het rijtje van achttien "Niet meer bestaande categoriale gymnasia".
Dat is eigenlijk nogal mager voor zo'n opmerkelijke school. In de tekst over het Barlaeus blijkt aan de woorden "Vondel gymnasium" wel al een link vast te zitten, maar die verwijst naar een (nog) niet bestaande Wikipedia-pagina. Wie voelt zich geroepen om die pagina eens aan te maken? vrijdag 25 oktober 2013

Vondelfoto's in Gemeentearchief


In de beeldbank van het Amsterdams Gemeentearchief blijkt ook nog een (klein) aantal foto's te zitten waarop stukjes van het Vondel te zien zijn. Hierbij de vier aardigste die ik tegenkwam.

Het is wat moeizaam zoeken in die beeldbank, want de zoekterm "Vondelgymnasium" levert niets op. De foto's komen er alleen uit als je op de namen van kade of straat zoekt, Jozef Israëlskade of Tweede van der Helststraat.
En zowel kade als straat zijn heel wat langer dan alleen het stukje waar het Vondel stond, zodat je vooral heel veel andere foto's vindt.
Het zijn beslist geen fotografische hoogstandjes. En op die foto's zijn ook nergens leerlingen te zien. Toch is het een aardige aanvulling op de bijna 200 foto's die we zelf (zes jaar geleden) al digitaal bijeengebracht hadden. Alleen is er jammer genoeg nog altijd geen foto bij waar "de Burco" duidelijk op staat.


dinsdag 22 oktober 2013

Louis van Dijk

Uit het nieuws van afgelopen vrijdag: "Pianist Louis van Dijk (1941) krijgt maandag een Gouden Eeuw Award voor zijn gehele oeuvre."
Dat illustreert mooi dat het Vondel altijd een goede neus had om aanstormend talent ook voor de school te laten optreden. 51 jaar geleden, helemaal aan het begin van die carrière waarvoor Louis van Dijk gisteren zijn oeuvre-prijs kreeg, was het Trio Louis van Dijk al één van de hoogtepunten in het programma van de viering van ons eerste lustrum.

Detail uit de eerste aankondiging van het Lustrumprogramma 

Het programma van 22 februari, met om 4 uur Louis van Dijk (met daarna de boerenkool) 

Dat optreden op 22 februari 1962 vond plaats in het wiskundelokaal waar normaliter Ed de Moor de scepter zwaaide. Jammer dat we geen foto's van dit optreden hebben kunnen vinden.
Ook verder kwamen regelmatig (toekomstige) beroemdheden naar het Vondel, bijvoorbeeld om in deversoria op te treden. Als voorbeeld hierbij een fragment uit een jaarverslag van het schoolbestuur, waarin onder andere wordt teruggekeken op een deversorium met Ramses Shaffy.


Detail uit het jaarverslag van het Contubernium Vondelianum over het verenigingsjaar 1963-1964

Wel opmerkelijk overigens dat zelfs met gasten als Ramses Shaffy de belangstelling kennelijk beneden de verwachtingen bleef.


zondag 20 oktober 2013

Wat statistiek


De site waarop Oom Joost's weblog draait, levert automatisch allerlei statistieken over het bezoek aan de weblog. Hierbij een paar resultaten van de laatste maand. Daaruit blijkt deze weblog sinds 21 september in totaal 485x "bezocht" te zijn. 
Aantal bezoekers per dag gedurende de laatste maand 
De bezoekerspiek op 10 oktober kan verklaard worden als gevolg van een die dag door de reüniecommissie verstuurde mail. Maar wat de aanleiding is geweest voor de recente piek op vrijdag 18 oktober is een beetje raadselachtig.
Er is ook een interessant overzicht uit welke landen de bezoekers afkomstig waren.


Frans Boom had daar al een fraai spionagescenario aan gekoppeld, waarin ook de NSA een rol speelde, gezien die 103 US pageviews. Maar voorlopig houd ik het er toch maar op dat Vondelianen over de hele wereld verspreid zijn geraakt (of daar met vakantie gaan).

vrijdag 18 oktober 2013

Oom Joost's portrettengalerij

Oom Joost merkte nog beroemder te zijn dan hij al dacht. In de Amsterdamse UB blijkt zelfs een zaal naar hem genoemd, de Vondelzaal. Jammer dat die alleen maar voor saaie moderne vergaderingen wordt gebruikt.
Maar in die zaal kwam hij wel nog een zestal geschilderde portretten van zichzelf tegen. De herinnering daar 350 jaar geleden nog voor geposeerd te hebben, was geheel vervaagd.

donderdag 10 oktober 2013

Wie we nog missen

Ondanks onze ijverige pogingen hebben we nog lang niet alle oud-Vondelianen kunnen bereiken. Sommigen zijn al onvindbaar vanaf de allereerste reunie in 1982; anderen blijken pas sinds kort uit beeld te zijn verdwenen.

Intussen nadert de datum van onze reunie al akelig snel: over een maand is het al 9 november. Daarom willen we nog een keer ieders hulp inroepen om zo snel mogelijk nog zo veel mogelijk ontbrekenden adressen te achterhalen.

Kijk <HIER> op de alfabetische lijst met namen van "onvindbaren" en geef ons zo snel mogelijk door van wie je weet waar ze wonen en/of wat hun mailadres is - of dat ze helaas zijn overleden.