dinsdag 31 oktober 2017

Joke Bosch doorbreekt de topvrouwtaboes

Zowel de "duit" als de "fluit" (ja, in die betekenis) uit de titel van het boek van Joke Bosch (nu Joke Storm) zijn de laatste tijd weer meer dan ooit in het - niet zo positieve - nieuws. In deze tijd van Trump en #MeToo een extra reden om aandacht aan Joke's boek te besteden.
Gelegenheid voor die aandacht zal er ook ruimschoots zijn op het Deversorium van 11 november. Joke zal daar optreden als vervanger van Joep Choy die om gezondheidsredenen verhinderd is. Plaats en tijd van het Deversorium blijven hetzelfde.

De samenvatting en de blurp van Joke's boek zullen we hier niet gaan parafraseren. Daarvoor kunnen we simpelweg verwijzen naar de folder van het boek en vooral naar Joke's website, waar uitgebreider wordt ingegaan op de achtergronden van haar boek over "vrouwelijker leidinggeven". Daar lezen we ook dat die "duit" en die "fluit" uit de titel ontleend zijn aan levenslessen van haar oma.