vrijdag 23 mei 2014

Nieuw nummer van Verselolque op komst

 

Na 50 jaar is weer een officiële redactie voor Verselolque - de papieren versie - aangetreden. Dat is eerder deze week al aan alle Vondelianen gemeld in een persoonlijke brief van Oom Joost zelf. Als hoofdredacteur is (opnieuw) Louis Plas aangesteld. Hij wordt geassisteerd door Desiree Lubbers als (gewoon) redacteur en Onno Rodbard als redacteur/vormgever. Daarmee ziet de toekomst van Verselolque er weer uiterst rooskleurig uit. Hoewel die toekomst natuurlijk vooral afhangt van de bijdragen waarvan we verwachten dat onze meer dan 250 correspondenten ze gaan insturen. Daarom ook hier nog eens een oproep voor bijdragen aan het eerstkomende nummer. Als ik de brief van Louis - pardon van Oom Joost - goed interpreteer, moet copij voor dat nummer uiterlijk begin september binnen zijn. Wat voor bijdragen verwacht worden? Lees daar Oom Joost's brief nog maar even op na. We kijken met belangstelling uit naar jullie bijdragen.zaterdag 17 mei 2014

Deversorium 20 september


Eerste Deversorium gepland! 

Zoals enkele weken geleden per e-mail werd aangekondigd zal de succesformule van het lang geleden zo geliefde Deversorium nieuw leven ingeblazen worden. Inmiddels staat voor het eerste Deversorium het een en ander vast en willen we daarover graag wat meer informatie geven.
Op zaterdag 20 september 2014 is het zover.
Het officiële gedeelte van dit Deversorium nieuwe stijl heeft als actueel thema:
“Oekraïne – speelbal tussen Oost en West?” 
ingeleid door onze oud-medeleerling mr Pieter Jan Wolthers.
Na zijn eindexamen op het Vondel (1967) en zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam, is Pieter Jan in de diplomatieke dienst terecht gekomen is. Zijn plaatsingen in het buitenland waren vrijwel steeds in Oost-Europa of op die regio gericht, met specialisatie op veiligheidsbeleid en Europese integratie. Uiteindelijk is hij in de periode 2009-2013, tot aan zijn pensionering, als ambassadeur voor Oekraïne (en Moldavië) in Kyiv gestationeerd geweest.
Met Pieter Jan is afgesproken dat het eerste gedeelte van zijn "spreekbeurt" het karakter van een lezing krijgt; in het tweede deel zal er vanzelfsprekend gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en tot discussie.
Plaats van handeling:
    Cafe Batavia1920
    Prins Hendrikkade 85
    Amsterdam
    tel.: 020-6234086
Op de site www.batavia1920.nl kun je je al wat oriënteren op de locatie. Het cafe ligt op een steenworp afstand van het Centraal Station, zodat het zowel voor Amsterdammers als voor bewoners van de buitengewesten uitstekend bereikbaar is. Er zijn vlakbij ook nog meerdere parkeergarages; maar de parkeertarieven daar zijn niet bepaald uitnodigend.

In het café hebben wij de beschikking over een zaaltje waar maximaal 40 Vondelianen de lezing/discussie en de gezamenlijke maaltijd kunnen bijwonen. Vanaf 15.30 uur is die zaal voor ons geopend en om 16.00 uur beginnen we met het officiële gedeelte.
We verwachten dat de gezamenlijke maaltijd rond 18.00 uur zal beginnen. Over het eten en de kosten zullen deelnemers t.z.t. nadere mededelingen ontvangen.
Het eten in café Batavia is goed en betaalbaar (zie ook hun site onder: MENU)
Om organisatorische redenen is het absoluut noodzakelijk, dat belangstellenden zich per email uiterlijk 1 week te voren aanmelden bij oomjoost@gmail.com .
Geef dan niet alleen aan dat je komt maar ook of je aan de MAALTIJD DEELNEEMT!!
Na de maaltijd is er voor een ieder natuurlijk gelegenheid om in het cafégedeelte nog van een verdere NAZIT gebruik te maken.

dinsdag 13 mei 2014

Meer oude foto's

Naar aanleiding van onze laatste reünie, ontvingen we van Hessel Boerboom nog een leuke selectie van acht gedigitaliseerde foto's van de eerste reünie, ook al weer oneindig lang geleden. Daarop herkennen we een heleboel oude bekenden die er daar nog heel jeugdig uitzien.
Zonder verder commentaar volgen de foto's hieronder.