zondag 20 april 2014

Deversoria resurrecta post annos L


Detail uit het jaarverslag van het Contubernium Vondelianum over het verenigingsjaar 1963-1964 
Wordt de fameuze Vondel deversoria - ondanks de verminderde belangstelling in 1964 - na 50 jaar weer nieuw leven ingeblazen? Lees ons voorstel en uitnodiging hieronder:

OOM JOOST GAAT DEVERSORIUM IN ERE HERSTELLEN!
ONZE REUNIE van 9 november j.l. heeft veel voornamelijk enthousiaste en positieve reacties losgemaakt. Niet alleen de organisatie werd alom geprezen,maar vooral het elkaar opnieuw kunnen ontmoeten werd door velen als een zeer waardevolle en aangename ervaring gezien. Moeten we daar nu weer vier of vijf jaar op wachten was een opmerking die door meerderen is gemaakt in de emails die wij ontvingen. Het antwoord op deze oorspronkelijk retorische vraag is inmiddels ook gevonden en luidt : "NEE."
Enkele leden van het reüniecomité dan wel andere illustere schoolgenoten zullen plaatsnemen in een werkgroepje,dat zich ten doel stelt 1 à 2 keer per jaar in een nader te bepalen Amsterdams etablissement het alom bekende verschijnsel DEVERSORIUM nieuw leven in te blazen.
De basisformule zou dan grofweg de volgende kunnen zijn:
Tijdens het tweede deel van de middag (15.30 uur) komen belangstellende oud-schoolgenoten bijeen en zal een oud-Vondeliaan een bepaald thema, waar hij/zij in de loop van zijn/haar (arbeidzaam) leven de nodige ervaring mee gehad heeft, voor de dan aanwezigen behandelen en presenteren. Gestreefd wordt daarbij natuurlijk ook naar een actieve inbreng van het publiek.
Vervolgens bestaat er gelegenheid om ter plekke van een eenvoudige doch voedzame maaltijd te genieten en bepaalt een ieder voor zich of na afloop nog van een nazit gebruik gemaakt gaat worden. De datum en de locatie zullen ruim van te voren (vier maanden ) worden vastgesteld en aangekondigd, zodat vrijwel iedereen die dat wil ook aanwezig kan zijn.
Aan een ieder die daarbij wil zijn wordt t.z.t. gevraagd zijn/haar komst tevoren te bevestigen. Als je ideeën hebt wie op de betrokken dag een presentatie over een bepaald onderwerp zou kunnen verzorgen - en dat kun jij natuurlijk ook zelf zijn!! - dan horen wij dat graag per omgaande van je op oomjoost@gmail.com.

Namens de werkgroep DEVERSORIUM 2014