zaterdag 17 mei 2014

Deversorium 20 september


Eerste Deversorium gepland! 

Zoals enkele weken geleden per e-mail werd aangekondigd zal de succesformule van het lang geleden zo geliefde Deversorium nieuw leven ingeblazen worden. Inmiddels staat voor het eerste Deversorium het een en ander vast en willen we daarover graag wat meer informatie geven.
Op zaterdag 20 september 2014 is het zover.
Het officiële gedeelte van dit Deversorium nieuwe stijl heeft als actueel thema:
“Oekraïne – speelbal tussen Oost en West?” 
ingeleid door onze oud-medeleerling mr Pieter Jan Wolthers.
Na zijn eindexamen op het Vondel (1967) en zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam, is Pieter Jan in de diplomatieke dienst terecht gekomen is. Zijn plaatsingen in het buitenland waren vrijwel steeds in Oost-Europa of op die regio gericht, met specialisatie op veiligheidsbeleid en Europese integratie. Uiteindelijk is hij in de periode 2009-2013, tot aan zijn pensionering, als ambassadeur voor Oekraïne (en Moldavië) in Kyiv gestationeerd geweest.
Met Pieter Jan is afgesproken dat het eerste gedeelte van zijn "spreekbeurt" het karakter van een lezing krijgt; in het tweede deel zal er vanzelfsprekend gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en tot discussie.
Plaats van handeling:
    Cafe Batavia1920
    Prins Hendrikkade 85
    Amsterdam
    tel.: 020-6234086
Op de site www.batavia1920.nl kun je je al wat oriënteren op de locatie. Het cafe ligt op een steenworp afstand van het Centraal Station, zodat het zowel voor Amsterdammers als voor bewoners van de buitengewesten uitstekend bereikbaar is. Er zijn vlakbij ook nog meerdere parkeergarages; maar de parkeertarieven daar zijn niet bepaald uitnodigend.

In het café hebben wij de beschikking over een zaaltje waar maximaal 40 Vondelianen de lezing/discussie en de gezamenlijke maaltijd kunnen bijwonen. Vanaf 15.30 uur is die zaal voor ons geopend en om 16.00 uur beginnen we met het officiële gedeelte.
We verwachten dat de gezamenlijke maaltijd rond 18.00 uur zal beginnen. Over het eten en de kosten zullen deelnemers t.z.t. nadere mededelingen ontvangen.
Het eten in café Batavia is goed en betaalbaar (zie ook hun site onder: MENU)
Om organisatorische redenen is het absoluut noodzakelijk, dat belangstellenden zich per email uiterlijk 1 week te voren aanmelden bij oomjoost@gmail.com .
Geef dan niet alleen aan dat je komt maar ook of je aan de MAALTIJD DEELNEEMT!!
Na de maaltijd is er voor een ieder natuurlijk gelegenheid om in het cafégedeelte nog van een verdere NAZIT gebruik te maken.

Geen opmerkingen: