vrijdag 10 april 2015

Weer een deversoriumVondelianen,

Het staat natuurlijk al in jullie agenda:
Zaterdag 18 april a.s.
       Tweede deversorium
lokatie: cafe Batavia, Prins Hendrikkade 85, Amsterdam
op een steenworp afstand van het Centraal Station en de Sint Nicolaaskerk
zaal open: 15u 30

De lezing zal dit keer worden verzorgd door oud-Vondeliaan
       dr. ir. Gerard te Meerman
Hieronder vind je de tekst die Gerard stuurde over de geplande inhoud van zijn lezing en ook een beschrijving van zijn carrière en zijn persoonlijk leven.

Na Gerard's lezing zal er weer een gezamenlijke maaltijd zijn.
Dat wordt een uitgebreid lopend Indisch buffet, waarbij ook de vegetariër niet vergeten wordt. De kosten zullen € 25 p.p. bedragen. Als je komt en mee wilt eten, dan had je je eigenlijk al voor 31 maart moeten aanmelden. Maar je kunt Oom Joost natuurlijk altijd nog vragen of hij nog een plaatsje vrij heeft: oomjoost@gmail.com .

Over statistiek
Ik wil wat vertellen vanuit het perspectief van een statisticus die in een omgeving werkt waar iedereen op een of andere manier statistiek gebruikt, maar waar onderzoekers soms in de ban zijn van statistische illusies. Er is enorme vooruitgang geboekt bij het begrijpen van de de rol van genetische veranderingen bij diverse aandoeningen, maar het is erg moeilijk om een vinger te krijgen achter kenmerken met een genetische component die bestaat uit de samengestelde werking van vele genen. Big data is maar een klein deel van de oplossing. Direct ben ik indertijd betrokken geweest bij de zogenaamde balpenmoord, die geen moord was maar een ongeluk. Er zijn bij deze kwestie vele fouten gemaakt waarvan gezien de latere veroordeling van Lucia de Berk weinig geleerd is. Dat brengt me naar wat ik de andere wereld van de statistici noem: het soms grote verschil tussen menselijke intuïtie en hoe de wereld echt in elkaar zit. Ik zal de drie deuren quiz nog eens uitleggen en wat andere voorbeelden geven waar onze intuïtie ons op het verkeerde been zet.

Curriculum
Na mijn eindexamen in 1964 ben ik gaan studeren op de net opgerichte Technische Hogeschool Twente in Enschede. Ik ben in 1972 afgestudeerd in de toegepaste wiskunde, met een onderzoek specialisatie in de statistiek. Daarnaast heb ik me verdiept in wetenschapsfilosofie, onderzoeksmethodologie, godsdienstpsychologie en wijsgerige antropologie. Tijdens mijn studie ben ik student-assistent geweest voor wetenschapsfilosofie, statistische onderzoeksmethoden bij exploratief en descriptief sociaal wetenschappelijk onderzoek. Ook heb ik nog een eindexamenklas HBS-B natuurkunde les gegeven toen de leraar plotseling overleed en ben ik lid geweest van de gemeenteraad te Enschede. Na mijn afstuderen ben ik 6 jaar universitair docent geweest voor wetenschapsfilosofie bij de faculteit psychologie van de Radbouduniversiteit te Nijmegen. In die tijd heb ik taalpsychologisch onderzoek gedaan naar taalgebruik bij geestelijk gehandicapten. Daarna heb ik twee jaar gewerkt als associate expert bij de Unesco, op het regionaal kantoor in Jakarta. Terug in Nederland ben ik na enig zoeken beland bij de vakgroep Genetica van de Rijksuniversiteit en het UMCG te Groningen. Ik ben daar cum laude gepromoveerd op een onderzoek waarin genetica, informatica en statistiek werden gecombineerd. In 2011 ben ik met pensioen gegaan als universitair hoofddocent mathematische genetica en bioinformatica, maar tot op heden heb ik een steeds kleiner wordende aanstelling behouden. Mijn werk heeft hoofdzakelijk bestaan uit het doen van onderzoek naar de genetische component van diverse aandoeningen, het begeleiden van promovendi en divers bestuurlijk werk. Zie mijn RUG-pagina.  

.....

Wie wat meer wil weten over de wetenschap die Gerard heeft bedreven, kan op Google Scholar een mooi overzicht van zijn publicaties vinden (inclusief zijn H-index).

Oom Joost hoopt nu maar dat Gerard - in het kader van de zaak Lucia de Berk - ook wat zal vertellen over Bayesiaanse statistiek. Dat is een tak van de waarschijnlijkheidsrekening die is genoemd naar een 19de eeuwse Engelse dominee, Thomas Bayes, die zich in zijn (overvloedige?) vrije tijd met wiskunde bezig hield.

In elk geval liet Gerard weten dat hij bijzonder enthousiast is om 18 april van de partij te zijn. Hij mailde ook:
"Wat misschien ook een goed idee is, is te vragen of men nog in bepaalde onderwerpen geïnteresseerd is - als het gaat om genetica en verwante onderwerpen . Daar kan ik dan meestal wel iets over zeggen. En het maakt zo'n verhaal vaak weer interactiever. "
Graag ontvangt Oom Joost dus per email jullie vragen; hij speelt ze dan aan Gerard door.

Geen opmerkingen: