zaterdag 2 november 2013

MS Jeannette

De eerste lichtingen van het Vondel hebben in hun eerste of tweede jaar met het motorschip Jeannette de Nederlandse (binnen)wateren bevaren. Georganiseerd door Johan Vink, met medewerking van Ed de Moor. Op Oom Joost's website waren al enkele collecties foto's van verschillende van die tochten te vinden.
Gestimuleerd door de komende reünie, had ook Herman Weelink nog wat foto's opgediept, gedigitaliseerd en aan ons opgestuurd. De foto hiernaast is er daar een van. Hij geeft een zeer karakteristiek beeld van de verschillende manieren waarop deelnemers deze tochten beleefden. De een liet het voorbijkomende rivierlandschap op zich inwerken, een ander probeerde zo veel mogelijk zonnestralen te absorberen, nummer drie bleef verdiept in een boek, wat voor interessants er ook voorbijtrok, en weer anderen voerden eindeloze gesprekken.

Deze foto's brachten ook een andere herinnering terug. Herman zat in mijn parallelklas, maar toch was mijn eigen klas er op deze tocht niet bij. Wij waren "stout" geweest. Wij mochten (dat jaar) niet mee. Ook Johan Vink kon streng zijn! De Vondelklas van Herman werd daarom aangevuld met een klas van het Barlaeus. Extra zuur voor mij, want in die klas zat nu juist mijn vroegere vriendinnetje van de lagere school. Ondanks de verschillen in schoolcultuur is die mix toen wel goed gegaan, geloof ik. Op de foto hiernaast zien we dan ook niet het laatste puntje van de Jeannette, dat nog boven water steekt na door onderlinge strijd van de opvarenden ten onder te zijn gegaan. (Wat voor bootje het dan wel was, zullen we aan Herman moeten vragen).
Uiteindelijk is mijn eigen klas toch ook nog met de Jeannette mee geweest. Het jaar daarna, pinkster 1961, als tweedeklassers. En wij werden toen aangevuld met de "kleine kindertjes" van de toenmalige eerste klassen. Maar ook dat was leuk. Daarom hieronder nog twee foto's van die tocht, intussen 52 jaar geleden.

Foto: Frank Helmer   Foto: Eric Sieverts


PS: Overigens waren de van Herman ontvangen foto's de eerste die we sinds de vorige reünie hebben binnengekregen. Meer tot dusverre onbekende (gedigitaliseerde) foto's blijven welkom.

Geen opmerkingen: